user_mobilelogo

Výstavba výrobně administrativního areálu na jižní periferii obce Slavětice, v návaznosti na plánovaný obchvat.

 

Zde by měl vzniknout výrobně administrativní areál, jehož brána je navržena jen 3,2 km od hlavní brány jaderné elektrárny Dukovany.

Počítá se s členěním na tři objekty administrativní a 1 objekt výrobní. Administrativní část je plánována jako třípodlažní, a je možné ji vertikálně členit dle požadavků, při zachování samostatných venkovních vstupů. Výrobní a montážní hala je taktéž členitelná dle potřeby.

 

Objekty budou propojeny střechou a jejich podlahy budou na stejné nivelitě. Prostor mezi halou a administrativou má sloužit jako manipulační plocha a parkování. Hala má být zásobovatelná z příjezdové strany. V areálu je plánováno také dostatečné množství parkovacích míst, z toho některá krytá, počítá se s oplocením a sadovnickými úpravami areálu.

Dojezdové vzdálenosti:
  • Třebíč centrum: 23,2 Km - 20 min.
  • vstup do JE Dukovany: 3,2 Km - 2 min.
  • Brno centrum: 50,1 Km - 55 min.

Bilance ploch:
  • celková plocha: 10 000 m2
  • zastavěná plocha: 2 934 m2
  • podlahová plocha hal: 700 m2
  • podlahová plocha kanceláří: 5 000 m2
  • Odhad počtu zaměstnanců: 500

 

Lokalita:

O nás

Společnost CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. (do května 2022 jako IFRE a.s.) je 100% vlastněna jediným akcionářem Ing. Františkem Vágnerem, který byl do roku 2012 majoritním vlastníkem společnosti ENVINET a.s. (dnes NUVIA a.s.), mezi jejíž hlavní činnosti patří služby a dodávky komplexních systémů pro jaderný a automobilový průmysl.

CENTRUM NOVÝ BLOK a.s. se zabývá investicemi do nemovitostí a jaderné energetiky. Hlavním záměrem je vybudovat průmyslovou skupinu firem s vysokou přidanou hodnotou se zaměřením zejména na technickou podporu a služby pro nově budovaný 5. blok JE Dukovany. Takto nastavená skupina umožní rychlejší růst jednotlivým členům díky synergiím v oblastech získávání a financování zakázek, sdílení obchodních aktivit a centralizaci podpůrných procesů.

Klíčovým projektem společnosti v současné době je výstavba administrativního centra ve Slavěticích, které bude vybaveno moderními technologiemi a bude poskytovat příjemné a reprezentativní zázemí pro významné dodavatele, kteří se budou podílet na výstavbě 5. bloku JE Dukovany a na podpoře provozu stávajících boků.

Bydlení u Zámku v Třebíči

Bydlení u Zámku

Na východní části původního areálu Školního statku v Třebíč, v lokalitě Nad Zámkem, která leží asi 400 m severozápadně od centra města, západním směrem od baziliky sv. Prokopa, budujeme bezbariérové více generační bytové kondominium.

View more
Podporujeme ...

Podporaneziskového sektoru

View more