IFRE a.s. je společností se základním jměním 50 mil. Kč. Byla založena v roce 2010 a je 100% vlastněna jediným akcionářem Ing. Františkem Vágnerem, který byl do roku 2012 majoritním vlastníkem společnosti ENVIET a.s. (dnes NUVIA a.s.), mezi jejíž hlavní činnosti patří služby a dodávky komplexních systémů pro jaderný a automobilový průmysl. 

IFRE slouží jako investiční společnost, přes kterou její akcionář realizuje svoje další investice v oblasti rozvoje nemovitostí, průmyslových podniků a venkova.

Záměrem IFRE je vybudovat průmyslovou skupinu společností s vysokou přidanou hodnotou v oblasti automatizace budov a výrobních procesů, popř. zemědělské produkce a do ní postupně začleňovat další navázané podniky. Takto nastavená skupina umožní rychlejší růst jednotlivým členům díky synergiím v oblastech financování zakázek a růstu, sdílení obchodních aktivit a centralizaci podpůrných procesů (účetnictví, daně, legislativa, IT, dotace, příprava VVŘ, apod.).

Nepřehlédněte